Ak Sigorta Poliçe Sorgulama
Ak Sigorta Poliçe Sorgulama için tıklayınız.
AKKASKO SİGORTA POLİÇESİ geniş kapsamlı kasko paket sigortası olup 10 yaşa kadar olan araçlar (Taksi ve Rent a car hariç) için teminat verilebilmektedir. Teminatlar Yanma, çarpma, çarpılma, hırsızlık,Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör , taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, deprem, sel, seylap, dolu ,çekme-çekilme, hukuksal koruma (Araca bağlı, Sürücüye bağlı), kıymet kazanma tenzili teminatı, Akkasko yardım, acil tıbbi yardım, ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza koltuk teminatları otomatik olarak verilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun esas olarak düzenlediği kambiyo senedi poliçedir. Bu itibarla bazı istisnalar olmakla birlikte poliçedeki birçok hüküm çek ve bonolar için de aynen geçerlidir. Poliçe üçlü bir havale ilişkisidir.

Havale çifte yetki veren hukuki bir işlemdir. Poiliçede en az üç kişi vardır. Muhatap, keşideci ve lehdar. Muhatap poliçeyi kabul etmekle asıl borçlu olur. Kabul etmedikçe keşideci asıl borçludur.Bu havale ilişkisi çekte de vardır. Ama çekte muhatap üçüncü şahıstır. Bonoda ise bir keşideci bir borçlu vardır. Muhatap yoktur. Kural olarak poliçenin devri ciro ile gerçekleşir. Poliçe, kanunen emre yazılı senettir. Nama yazılı senede tahvil edilebilir.

Ak Sigorta Poliçe Sorgulama Ak Sigorta Provizyon
Ak Sigorta Poliçe Sorgulama Ak Sigorta Provizyon
     
Ak Sigorta Anlaşmalı Hastaneler   Ak Sigorta İletişim
Ak Sigorta Anlaşmalı Eczane ve Kurumlar   Ak Sigorta İletişim
     
Ak Sigorta Hasar Sorgulama   Ak Sigorta Kasko Fiyatları
Ak Sigorta Portal   Ak Sigorta Kasko Fiyatları
     
Ak Sigorta Acenteleri
Ak Sigorta Acenteleri